اين همه محدوديتها و قيد و بندهاى قانونى كه اسلام براى مسائل جنسى بيان نموده براى چيست؟ آيـا بهتر نبود آزادى عمل در اين مسائل به افراد داده مى شد وهمانطور كه بعضى از دنيا پرستان از هر وسيله لذت بهره مى گيرند , ديگران هم بهره بردارى كنند ؟

آزاديهاى بى قيد و شرط سرابى بيش نيست و نتيجه آن انحراف عظيم از مسير خوشبختى و تكامل  انسانى و گرفتار شدن در بيراهه ها و پرتگاه ها است كه نمونه هاى زيادى از آن را با چشم خودمان به  شـكـل مـتـلاشـى شـدن خانواده ها , انواع جنايات جنسى , فرزندان نامشروع جنايت پيشه و انواع  بيماريهاى آميزشى و ناراحتيهاى روانى , مشاهده مى كنيم .  


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در چهارشنبه سی و یکم شهریور 1389 ساعت 21:14 موضوع اخلاق جنسی | لینک ثابت