چگونه نوجوانان را در برخى از مسائل مانند(مسايل جنسى) راهنمايى كنيم؟

در مسأله راهنمايى افراد به طور كلّى بايد توان فهم، سن و روحيه ها حاكم بر شخص را ملاحظه كرد، و مطالب را در محدوده ی خاص ادراكى، سنى و روحى تنظيم و بيان كرد، برخى از مسايل را شايد بتوان به طور مستقيم متذكّر شد. ولى بسيارى از مسايل هستند كه بيان آنها نه تنها اثر مثبت نمى گذارد بلكه داراى اثرات منفى مى باشد. به عنوان مثال: مسأله جنسى و توجّه دادن شخص به اين كه در روابط با آن چگونه باشد، به خصوص شخصى كه تازه پا به بلوغ جنسى گذارده است به صورت مستقيم بسيار مشكل است. اوّلا بدون اينكه سخن از آن مسأله پيش بيايد بايد او را نسبت به جوّ زمان و اشخاص و محيط آشنا ساخت، و جهات مثبت و منفى جامعه را بيان كرد. تا هشدارى باشد براى او به اين كه در اين دنياى امروز اشخاصى هستند كه دشمن انسانيّت هستند و با طرح و نقشه هاى مختلف درصدد گمراهى افراد مى باشند به خصوص افرادى كه تازه به محيط اجتماع پا نهاده و از بسيارى مسايل بى اطّلاع هستند و تجربه ندارند.

ثانياً، هدف زندگى را كاملا بايد براى او روشن سازيم، تا بداند كه دنيا و آنچه در آن هست، مقدّمه اى براى سعادت انسانى مى باشد.

رابعاً: پس از طى كردن اين راه ها آنگاه به طور ظريف و دقّت لازم با انتخاب كلماتى مناسب به او بفهمانيم كه يكى از راههايى كه دشمن براى انحراف جامعه وارد مى شود، و راه انسان را به سوى كمال معنوى و انسانى و رشد عقلانى سد مى كند، غريزه جنسى است آنگاه در اينجا به بيان نمونه هايى بپردازيم كه با ياد خدا چگونه جلوى نفس امّاره را گرفتند(مانند حضرت يوسف) و خداوند آنان را به مقام عالى انسانى رساند، و افرادى كه دچار وسوسه هاى شيطانى شده و فريب عوامل محرك شهوت از سوى دشمنان را خوردند، و از هر پستى پست تر شدند در اين باره سرى كتابهاى آنچه يك جوان بايد بداند نوشته فرهاديان از چاپ دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم و بعضى كتب دكتر على قائمى توصيه مى شود.


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در پنج شنبه اول مهر 1389 ساعت 8:49 موضوع اخلاق جنسی | لینک ثابت