آزادى جنسى در منظر دين چقدر توسعه دارد؟

آزادى در هر موضوعى فضاى خود را داراست و اين امر آنقدر حائز اهميّت است كه در آزادترين كشورها تحت عنوان ليبرال دمكراسى مسائلى را تحت قانون و حدود قرار داده اند. از جمله گفتار يا رفتارى كه به امنيّت ملّى ضرر بزند.

امّا غريزه جنسى كه از حساسيّت زيادى برخوردار است به هيچوجه در دين مبين ما، تعطيل نمى شود بلكه تعديل مى گردد. يعنى انسان حق دارد از اين غريزه بهره مند شود ولى از راه ازدواج، حالا به نوع دائم يا موقت.

اين غريزه كور اگر رهبرى نشود مى بينيد كه در غرب، استفاده حيوانى از آن مى شود بلكه حيوان هم از آن شرم مى كند. چنان كه همجنس بازى ديگر قبحى ندارد و تجاوز والدين به فرزندان يكى از علل فرار و شكايت فرزندان شده است، اينكه كسى بگويد آنها مساله را حل كرده اند مثل اين مى ماند كه آب خروشانى را در بيابان رها كنند. اين راه حل نيست. حل قضيه اين است كه آب كنترل شود و در توربين ها بيفتد و نور بيافريند. چنان كه دين اين غريزه را هدف قرار نداده و اين كشش فطرى را ستبرى براى ايجاد و استمرار نسل انسانى قرار داده است. امّا در هر صورت دين در باب توصيه هاى زناشويى آنقدر دستورات زيبا و دلنشين دارد كه بهره مندى از حلال را شيرين تر مى كند و به هيچوجه فسادها و صدمه هاى جوامع غربى را ندارد. كتاب نقد زناشوئى و اخلاق از مرحوم مطهرى بسيار مفيد است.


نظر بدهید

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در پنج شنبه اول مهر 1389 ساعت 8:52 موضوع اخلاق جنسی | لینک ثابت