نظر امام درباره برخورد با بدحجابي
امام خميني

«الآن وزارتخانه‏ها- اين را مى‏گويم كه به دولت برسد، آنطورى كه براى من نقل مى‏كنند- باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامى نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه‏هاى اسلامى نبايد زنهاى (بى حجاب) بيايند؛ زنها بروند اما با حجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.» صحيفه نور ج‏6 329

«حجاب ايران، حجاب اسلام، همين مقدارهاست. اسلام اينجا و آنجا ندارد. لكن يك جهات خارجى گاهى در كار هست. به طورى كه يك مفسده‏اى باشد، يك اختلاف اخلاقى بشود، يك- عرض مى‏كنم- چيزهايى باشد، البته آن وقت بايد جلوگيرى بشود ؛ اما اگر نباشد اينطور، و ساده باشد و مثل سايرين با سادگى باشد، نه؛ بى چادر(بامانتو) مانع ندارد.» صحيفه نور ج‏3 499

 وقتي حضرت ايشان با خبر شدند که در سواحل دريا بي بندوباري و اختلاط صورت مي گيرد برآشفته شده و فرمود: «براى اينكه اسلام جلوى شهوات را مى‏گيرد؛ اسلام نمى‏گذارد كه بروند توى اين درياها شنا كنند. پوستشان را مى‏كند! ...كه بعد از اينكه مى رفتند زن و مرد در دريا، زنها همان طور و همان طور مى‏آمدند توى شهر! مردم هم جرأت نمى‏كردند حرف بزنند. امروز اگر يك همچو چيزى بشود، اينها را ما خواهيم تكليفشان را معين كرد. و دولت هم معين كرد. البته دولت [به‏] طورى كه وزير كشور گفتند، گفتند ما جلويش را گرفتيم. اگر نگيرند، مردم مى‏گيرند. مگر مازندرانيها مى گذارند يا رشتيها مى‏گذارند كه باز كنار درياشان مثل آن وقت باشد؟ مگر بندر پهلوى‏اى‏ها (بندر انزلى) مرده‏اند كه زن و مرد با هم در يك دريا بروند و مشغول عيش و عشرت بشوند! مگر مى‏گذارند اينها را؟ تمدنهاى اينها اين است. آزادى‏اى كه آنها مى‏خواهند همين. اين جور آزادى! بروند قمار بكنند و با هم بشوند و با هم [سرگرم عيش و نوش‏] بشوند آزادى در حدود قانون است. اسلام از فسادها جلو گرفته. و همه آزاديها را كه مادون فساد باشد داده. آنى كه جلو گرفته فسادهاست كه جلويش را گرفته است. و ما تا زنده هستيم نمى‏گذاريم اين آزاديهايى كه آنها مى‏خواهند، تا آن اندازه‏اى كه مى‏توانيم، آن آزاديها تحقق پيدا كند. » صحيفه نور، ج‏8، ص: 339


2 نظر داده شده

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در چهارشنبه بیست و ششم خرداد 1389 ساعت 11:45 موضوع حجاب و عفاف | لینک ثابت