علت تفاوت وضوی شیعه و سنی

وضو

آیه وضو نازل شد تا چگونگی وضو و تیمم را به امت بیاموزد . مخاطبان آن همه مسلمانان در طول قرون تا روز قیامت اند . چنین آیه ای باید كاملاً روشن باشد تا همه ، دور و نزدیك و صحابی و غیرصحابی از آن بهره ببرند . پس از دو جهت باید آیه بررسی شود :


2 نظر داده شده

نوشته شده توسط سید عبدالهادی غفاری در پنج شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389 ساعت 19:11 موضوع مناظره شیعه و سنی | لینک ثابت